Johtavat sähköurakoinnin palvelut Haminasta – tutustu tietosuojaselosteeseen

Ota yhteyttä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä:

Sähkö-Karisma

Y-tunnus: 2683768-8

Osoite: Vuoksentie 4, 13600 HÄMEENLINNA

Puhelinnumero ja sähköposti: 0400 184 747, kari@sahko-karisma.fi

 

3. Rekisterinpitäjän edustaja:

Kari Arola

Osoite: Vuoksentie 4, 13600 HÄMEENLINNA

Puhelinnumero ja sähköposti: 0400 184 747, kari@sahko-karisma.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

Henkilötietoja käsitellään laskutusta varten

 

5. Käsittelyn oikeusperuste:

Käsittely perustuu sopimukseen työn suorittamisesta tai materiaalien myynnistä

 

6. Rekisterin henkilöryhmät, tietosisältö ja henkilötietoryhmät:

Asiakkaat

Nimi, osoite ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

 

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:

Henkilötietoja ei siirretä eikä niitä käsittele muu taho rekisterinpitäjää lukuun ottamatta

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot sopimuksen teon yhteydessä, asiakasrekisterin ja laskutuksen tietokanta

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet):

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty tilojen lukituksella. Pääsy tietoihin vaatii tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetty palomuurin ja virustorjunnan avulla. Ainoastaan rekisterin pitäjä pääsee tietoihin käsiksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin

  • pyytää itseään koskevien epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista

  • pyytää itseään koskevien tietojen poistamista

  • pyytää itseään koskevien tietojen rajoittamista

  • vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä

  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.